Caball Store

Photizo Vetcare

Regular price €350,00

Photizo® Vetcare is designed to treat:

  • Domestic animals –dogs and cats
  • Large Livestock – cattle, sheep, goats, pigs, bucks, etc.
  • Horses

Photizo® Vetcare relieves pain, stimulates cells to repair and heal, reduce swelling and inflammation, and stimulates the immune system in acute traumatic conditions. Photizo® Vetcare is effective in treating chronic pain and inflammatory conditions associated with arthritic conditions and overuse injuries. Photizo® Vetcare stimulates healing, relieves pain, swelling and inflammation, reduces muscle spasms, and increases the blood and lymph vessel diameter, to ensure clearing of waste products and inflow of oxygen, nutrients and medication concentrations in the areas treated.

For more information


Norsk:

Photizo® Vetcare er utviklet for å behandle:

  • Husdyr - hund og katt
  •  Storfe, sauer, geiter, griser, hjort, etc
  • Hester

Photizo® Vetcare lindrer smerte, stimulerer cellene til å reparere og helbrede, redusere hevelse og betennelse, og stimulerer immunsystemet i akutte traumatiske forhold. Photizo® Vetcare er effektiv i behandling av kroniske smerter og betennelsestilstander forbundet med reumatiske forhold og belastningsskader. Photizo® Vetcare stimulerer helbredelse, lindrer smerte, hevelse, betennelse og reduserer muskelspasmer . Øker ATP, blod og lymfe aktivitet  for å sikre effektiv utskylling av avfall og tilsig av oksygen, næringsstoffer og medisiner konsentrasjoner i de områdene som behandles.


More from this collection