Caball Store

Photizo Physiotherapy - 150mW

Regular price €2.650,00

Photizo Physiotherapy

We’ve listened to our customers, who demanded an easy to use unit with the highest possible outputs to shorten treatment times. The Photizo® Physiotherapy was designed specifically with physiotherapists and other pain management specialists in mind, and allows treatments within minutes. The Photizo® Physiotherapy boasts a 150mW small probe for treating small or difficult to access areas, while the optional high-power 1200mW probe provide you with a greater treatment surface for treating large areas. This allows you to treat a patient’s dorsal aspect within less than 10 minutes!

For treating bigger areas an optional high-power 1200mW probe is available as an accessory for this unit.

For more information

Photizo Physiotherapy

Vi har lyttet til våre brukere, som ønsket en brukervennlig enhet med høyest mulig effekt for å forkorte behandlingstider. Photizo® Fysioterapi er spesielt designet sammen med fysioterapeuter og andre smertebehandling spesialister, for og kunne gi mere effektive behandlinger i løpet av kun få minutter. Photizo® Fysioterapi kommer med en 150mW liten strobe for behandling av små områder eller områder som er vanskelige og komme til. Mens den valgfrie høyeffekts 1200mW strobe gir deg en større behandling overflaten for behandling av større områder. 


For behandling av større områder er en valgfri high-power 1200mW strobe tilgjengelig som tilbehør til denne enheten.

 


More from this collection