Caball Store

Photizo Sport

Regular price €350,00

Photizo Sport

Photizo® Sport relieves pain, stimulates cells to repair and heal, reduce swelling and inflammation, especially in acute and overuse injuries in the athlete. Photizo® Sport is effective in treating pain and inflammation associated with overuse injuries, e.g. runners knee, shin splints, tennis and golfers elbow etc. Photizo® Sport stimulates healing, relieves pain, swelling and inflammation, reduces muscle spasms, and increases the blood and lymph vessel diameter, to ensure clearing of waste products and inflow of oxygen and nutrients in the areas treated.

For more information

Photizo Sport

Photizo® Sport lindrer smerte, stimulerer cellene til å reparere og helbrede, redusere hevelse og betennelse, særlig i akutte og belastningsskader i utøveren. Photizo® Sport er effektiv i behandling av smerter og betennelse forbundet med belastningsskader, f.eks løpere kneet, shin splinter, tennis og golfere albue osv Photizo® Sport stimulerer helbredelse, lindrer smerte, hevelse og betennelse, reduserer muskelspasmer, og øker blod og lymfe fartøy diameter, for å sikre rydding av avfall og tilsig av oksygen og næringsstoffer i områdene behandles.

 


More from this collection